Configuración de cookies
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades del titular:

Nom: Cliper Viatges

NIF: F180493F

Domicili social: Andorra la Vella

CorreU electrònic: info@cliperviatges.com

Dades Registrals: 930713N

 

1. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueixen la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés, els presents Termes i Condicions aquí reflectits. Els esmentats Termes i Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

2. ÚS DEL PORTAL

Cliper Viatges proporcionen l'accés a multitud d'informacions, serveis, continguts, programes o dades (en endavant, els continguts i/o els serveis) a Internet pertanyents a Cliper Viatges o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya, de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Cliper Viatges ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cliper Viatges , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar els seus missatges. Cliper Viatges es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l' ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Cliper Viatges no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cliper Viatges per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament,  accés i ús, etc.), titularitat de Cliper Viatges o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic,  sense l'autorització de Cliper Viatges. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que ostenta Cliper Viatges. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Cliper Viatges.
                                                                                                                                                                                                                      
4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cliper Viatges es reserva el dret a interrompre l'accés als serveis en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En consequència, Cliper Viatges no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a Cliper Viatges en aquest sentit.

A més Cliper Viatges no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els usuaris facin dels materials disposats al web, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la pròpia web o dels portals de tercers. Dels eventuals danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés als serveis i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el servei. Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos al web. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Cliper Viatges mitjançant via contractual. De la mateixa manera, Cliper Viatges exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure' s a la presència de virus o a la presència d' altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos, per la qual cosa Cliper Viatges no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l'accés als serveis per part de l'usuari a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Cliper Viatges. Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'usuari. De la no operativitat o problemes en l' adreça d' email facilitada per l'usuari per a l' enviament de la informació demanada. En tot cas, Cliper Viatges es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
 

5. CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DE LA WEB

Per realitzar qualsevol reserva i posterior contractació, si s'escau, a través del web l'usuari ha de llegir i acceptar primer les Condicions de contractació Generals de Reserva. Una vegada acceptades les mateixes i emplenada i acceptada la resta de documentació aplicable a la reserva contractada i realitzat el corresponent pagament, completarem l' operació al més aviat possible.

En cas que per determinades circumstàncies no poguéssim completar les ordres cursades, li ho notificarem al més aviat possible i recaptarem la seva autorització per tornar a intentar l' operació.

Quan realitzi una operació a través de la nostra plataforma podem enviar-li un correu electrònic de confirmació que tindrà detalls de la transacció. Verifiqui que els detalls en el missatge de confirmació siguin correctes al més aviat possible i guardi una còpia per al seu registre.

En cas d'error, ens reservem el dret de corregir aquest error i revisar el seu ordre en conseqüència (el que inclou cobrar el preu correcte) o cancel·lar l'operació i reemborsar qualsevol quantitat cobrada.
 

6. MODIFICACIONS

Cliper Viatges es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

7. ENLLAÇOS

En el cas que a  Cliper Viatges es disposessin d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Cliper Viatges no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Cliper Viatges assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a Cliper Viatges que permetin l'accés al present portal web sense consentiment exprés de Cliper Viatges. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a Cliper Viatges, no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte de Cliper Viatges.

8. DRET D'EXCLUSIÓ

Cliper Viatges es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Termes i usos de la web.

9. GENERALITATS

Cliper Viatges perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Cliper Viatges podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

11. TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable en la matèria, l'informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran tractades per Cliper Viatges, com a responsable del tractament per poder dur a terme el registre d' usuaris, realitzar les transaccions soliticates, així com rebre notificacions periòdiques a través de mitjans electròniques. La legitimació del tractament rau en la prestació dels serveis demanats. Pot ampliar més informació sobre el tractament de les seves dades en la política de privacitat, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització dels serveis.

En els formularis que recabin dades personals, cada usuari serà informat sobre les finalitats perquè es recabin les dades. L' usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Cliper Viatges es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

Per altra part, Cliper Viatges l'informa que per visitar el seu portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui un Usuari, en canvi existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a través de dispositius denominats cookies que ens permeten obtenir informació estadística sobre l'ús del portal web per després poder realitzar millores. Tot usuari ha de consultar la nostra política de cookies per navegar per la web.

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, limitació del tractament, i portabilitat de dades que li assisteixen, mitjançant escrit adreçat al nostre delegat de protecció de dades a l' adreça electrònica  info@cliperviatges.com, acreditant la seva identitat. En el cas que consideri, pot presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions interpretatives o litigioses relacionades amb el portal web serà d'aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre' s, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor o presentant la reclamació oportuna emplenant el següent formulari electrònic: http://ec.europa.eu/consumers/odr/